Plan Europe je bio da odštampa više evra za plaćanje gasa ali se to pokazalo kao potpuni promašaj. Rast cijena uglja i drugih energenata primorao je Europsku eniju da traži netrivijalne načine podrške privredi.

 

 

Prema Juškovu, Evropska centralna banka je odlučila da poveća emisije kako bi dodatno zasitila ekonomiju EU novcem ,uključujući i plaćanje skupog gasa. Međutim, rast novčane mase je doveo do depresijacije evra i rasta cijena svih dobara.

 

“Nemoguće je štampati evro samo za snabdijevanje energijom. Ako štampate novac, onda oni ulaze u opštu ekonomiju, a vi imate devalvaciju ove valute, imate inflaciju. Već vidimo u Evropi i SAD da skupa energija generiše ogromnu inflaciju. U Americi je to rekord za 40 godina, a u evrozoni je inflacija najveća u istoriji postojanja evra kao jedinstvene evropske valute. Već ga imaju ispod 10 odsto“ rekao je Juškov.