U današnjem postu vam donosimo zanimljivu priću koja se može vidjeti na timočkim grobljima. Neki od običaja više nisu prisutne a neki se i dalje poštuju. Naime, pojedinci svjedoče da se dešavalo da kada šira porodica izgubi dva člana, tada se u kovčeg sa pokojnikom stavlja lutka ili glava zaklane kokoške, kako bi se prekinuo crni niz.

 

 Sama smrt pokojnika za sobom povlači mnoge obrede vjerujući da će pokojnik u tom životu tako imati lagodniji život na onom svijetu. Zato ga mnogo darivaju. Sve zavisi od situacije i koliko su pokojnikovi bogati. Tako da, tu ima mnogo zlata i satova, televizora u tim malim grobnim dvorcima, mobilnih telefona takođe i raznoraznih vrijednih stari. To zavisi od sela do sela” – ispričao je Zlatimir Pantić. Također dodaje i da se igra na sahrani.

 

” Posebni običaj je davanje kola za mrtvaca, za zagrobni život. Organizuje se u se velika igranka, bude plaćeni orkestar i svi prisutni dobiju darove i namjenjuju se sa svijećom onom ko je sahranjen. Tom činu prisustvuje cijelo selo i vjeruje se da sve što prime ti u kolu, da će to vidjeti pokojnik na drugom svijetu. Jeste to malo neobično, ali sad to poprimaju i druga mjesta. Ulažemo dosta kako bi pokojnik imao savršeni raj” – ispričao je Zlatimir Pantić.