Svima je poznato da visok nivo holesterola može da ima uticaj na kardiovaskularni sisrem ali možda vas iznenadi i činjenica da može da dodvede i do određenih problema sa očima, odnosno do formiranja žutih naslaga oko kapaka.

 

“Holesterol je vrsta lipida koji je ključan sastojak u stvaranju steroidnih hormona, vitamina D i žučnih kiselina, koje nam pomažu da razradimo masti u crijevima. Naša tijela imaju holesterol koji se kreće kroz naše tijelo preko lipoproteina, uključujući lipoprotein visoke gustine (HDL), što je dobra vrsta holesterola, i lipoprotein niske gustine (LDL), što je onaj loš holesterol. A kada je ova ravnoteža narušena može doći do razvijanja tih masnih naslaga”, kaže dr Nikol.

 

“Ne zna se zašto se kod nekih ljudi sa visokim holestrolom ksantelazme javljaju, a kod drugih ne, ali kada ih vidite kod nekog ko nema poznatu istoriju visokog holesterola, bilo bi dobro da provjeri to, jer postoji otprilike 50 odsto šanse da ga imaju”, dodala je ona.