Vjenčanja su nešto najljepše i najradosnije za sve , a naročito za mladu i mladoženju koji sklapaju svoj brak iz ljubavi , pažnje i razumijevanja. Prilikom vjenčanja i organizacije trude se da se ispištuju svi običaji naroda i vjere, pa je tako i jedan običaj da se mlada prenese preko praga odnosno da je mladoženja unese u njihov zajednički dom pa je to postalo i narodni običaj.

 

Naime, još su davne civilizacije vjerovale da svako ognjište tj. domaćinstvo opsjedaju duhovi koji neprestalno kuju planove kako da vam unesu nesreći i nemir u dom. To mogu uraditi jedino preko nekog slabašnog tijelom i dušom ali neiskvarenog i čistog.

 

Naime, to je moglo biti samo neko djete ili neiskvarena i nevina djevojka koja tek ulazi u dom. Da mlada ne bi unijela lošu energiju ili omogučila prodor zlih duhova u neki dom, nju mladoženja prenosi preko praga kako bi spriječio bilo kakvo miješanje zlih sila u njogov dom.