Tema današnjeg posta jesu običaji te narodna vjerovanja. Tačnije danas govorimo o jednom običaju koji je na Balkanu itekako normalan.

Naime, radi se o tome da u jesen i proljeće sakuplja trava i šiblje pa se pali a to može izazvati velike požare. Na zapadu je ovo uređeno tako da se uopšte ne pali, jer imaju službe koje su zadužene za to da odvuku sav korov i trava, i da ga oni sami pale na odgovarajućim mjestima za te stvari.

 

Oko 28.000 požara je zabilježeno samo u Srbiji u prošloj godini, a od istih je poginulo vjerovali ili ne, 14 osoba. Čak je 7.000 osoba povrijeđeno od požara, a jako veliki broj njih je uzrokovano baš sa paljevinom stare trave i korova.