Naime, prema dopuni zakona očekujte novac od države kao pomoć zbog novonastale situacije sa korona virusom. Riječ je o ljudima koji su prihvatili Program Vlade Srbije za riješavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije i pripreme za privatizaciju, ali su zbog izmjena Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju iz 2014. godine, umjesto starosne penzije, ostvarili pravo na prijevremenu starosnu penziju sa trajnim umanjenjem iznosa ove penzije.

 

Javna rasprava o predloženim rješenjima će trajati do 2. aprila, nakon čega će Nacrt zakona biti upućen prvo Vladi Srbije na razmatranje, a zatim i u skupštinsku proceduru.