” U novom potresu oštećeno je nekoliko objekata, na teren su odmah upućene ekipe koje pregledavaju područje, a zasad nema podataka o stradalima”, izjavio glasnogovornik Štaba za otklanjanje posljedica potresa u Hrvatskoj Mladena Pavića.

 

“Zasad su stigle tri prijave štete na objektima koji su već bili načeti, a zabilježena je šteta i na policijskoj postaji u Petrinji”, rekao je Pavić. Na teren su odmah izašle sve službe koje pregledavaju teren.

 

“S obzirom na snagu potresa od 5.0 i trajanje od desetak sekundi, štete su za očekivati”, kazao je Pavić.

Istovremeno je statičar na terenu u Petrinji Mario Todorić izjavio da će nakon večerašnjeg snažnog udara biti vjerojatno dodatnih oštećenja:

Ponovo je bio snažan udar što će vjerojatno na već oštećenim objektima izazvati dodatna oštećenja. Na nekim mjestima imamo i nova urušavanja.”

“Do ovog trenutka imamo prijavljeno oko 23.000 oštećenih objekata, od kojih je izvršen pregled na oko 10.000 objekata. Oko 10 posto objekata ima crvenu naljepnicu”,rekao je.

 

“Na terenu imamo veliki broj oštećenih građevina, najviše ih je iz vremena od prije 200 godina. Graditelji tog doba nisu imali spoznaje o potresnoj gradnji objekata. Što se tiče građevina građenih u novije doba, svugdje gdje su se poštivala pravila građevinske struke zamijećena su neznatna oštećenja s obzirom na ovako jaki potres”, rekao je.