Svi znamo da je u Njemačkoj ovih dana koronavirus u drugom planu zbog poplava koje su je snašle. Poplave su uništle domaćinstva , javne ustanove, a traga se i za 1.300 osoba koje su nestale u poplavama. Šef Marcus Soder je ponovo vratioovo pitanje u centar društvenog života.

 

Naime, on predlaže da se nova pravila uvedu na putnike koji se vraćaju sa odmora od 1. avgusta do 11. septembra jer se nalaže naredba o karantnu nakon praznika nema smisla. Pričase i o vakcinaciji i obaveznosti iste za djecu kao i ja tinejdžere. Ovi zahtjevi komisije za vakcinaciju baziraju se na obaveznosti vakcinacije djece koja još uvijek idu u školu, pa su istakli kako se žele da posvete u agustu zajedničkom programiranju vakcinisanja školaraca. Trenutno komisija predlaže vakcinisanje samo djece ovog uzrasta sa prethodnim bolestima.

 

Po izjav Markuca neće više postojati besplatni testovi jer svi koji dobiju poziv za vakcinaciju i odbiju snosit će sami troškove.