Jedna radosna vijest je da će naknada za roaming u zemljama cijelog regiona u potpunosti da se ukine nakon 1. Jula a to će građanima značiti i više novca u budžetu a to je izjavila federalna sekretarka Savjeta za regionalnu saradnju Majlinda Bregu.

 

 Ono što je bilo jako važno naglasiti jeste da se nije samo povećao broj ljudi koji koriste internet, već su u toku cijele situacije sa pandemijom shvatili da se količina povećala vremenom jer ljudi provode puno sati na internetu, a to daje određenu težinu. Davno je primjećeno da mladi u regionu smatraju da je olakšica u romingu jednako korina kao sloboda kretanja, a to pokazuje da će i za njih da bude odlična poruka.

 

Brgu dodaje zelene koride , aradi se o međunarodnim transpoortnim linijama za prevoz namirnica i drugih roba: “Tržište koje će imati zajedničku politiku u oblasti inovacije, industrijalizacije, čak i pomoći turizmu i tako dalje, a ono što mislim da će biti najvažnije je da će se, od sada ne samo fokusirati na to da se dostavi ono što treba. Očekujemo da se prve stvari koje će biti na tom polju predstave na Berlinskom samitu, što će se desiti do mjeseca jula, posebno one koje se tiču slobode kretanja u regiji sa ličnim kartama”, rekla je Bregu.