U sklopu jedne kampanje otkriveno je da zapravo nikad nije bilo riječ o haljini na ženskom znaku za toalet. Naime, jedna od predstavnica kompanice Aksosoft potvrdila je da haljina u obliku trougla na ženskom znaku za toalet nikad nije zapravo značila haljina.

Naime, riječ je o plaštu koji treba da poruči da žene mogu da budu super heroji. ” U nauci, tehnologiji, umjetnosti, matematici, politici, na ulicama i u našim domovima žene su često nevidljive, nepozvane ili jednostavno zaobiđene. Djevojke i žene koje se zanimaju za nauku, tehnologiju, mehaniku i matematiku su manjina – rekli su iz firme “Aksosoft”.

“To nikada nije bila haljina” (It njas never a dress) ima cilj da podstakne razgovore o prihvatanju žena u bilo kom zanimanju. Nije riječ samo o jednakosti polova, nego i o tome da se popuni veliki nedostatak radnih mjesta u brojnim zanimanjima. Jeste li vi znali šta označava ovaj znak na ženskom toaletu? Pišite nam u komentarima