U obrazloženju koje je izneseno na stranici Agencije, pojašnjeno je o kojoj supstanci je riječ te o kakvom dejstvu se radi

Agencija je objasnila da Caffetin, lijek koji se često koristi, sadrži kodein, koji spada u opojne droge.  Još je navedeno da kao takav, zabranjeno je njegovo oglašavanje.

– Prošle godine objavljene su informacije Evropske agencije za lijekove, da se ograniči primjena svih lijekova koje kao aktivnu supstancu sadrže kodein. Pošto se kod djece, zbog bržeg metabolizma ali i kod određenih osoba starije dobi, kodein pretvara u morfin, povišen nivo može dovesti do neželjenih efekata. Ovu obavijest je prenijela a zatim i usvojila Agencija za lijekove BIH.