Epidemiolioška situacija u svijetu što se tiće korona virusa je jako loša te nam prijeti novi lock down. Davor Pehar direktor Zavoda za javno zdravstvo govorio je o novim izazovima koji su za ovu grupu ljudi.

 

” Pred tim timom je stavljena vrlo teška i odgovorna zadaća. Nastojat ćemo stići do četvrtka na nju odgovoriti. Posao je izuzetno težak i složen, praćen čitavim nizom administrativnih poteškoća koje, nadamo se da ćemo uz pomoć Vlade i Ministarstva zdravstva i drugih struktura u Vladi, stići obaviti na prihvatljiv i zadovoljavajući način,” naveo je Pehar.

Kako dalje navodi Pehar epidemiološka situacija je jako loša te nam prijeti novi lockdown i sutra će buti saopštene nove mjere.

” Možemo reći da smo nezadovoljni epidemiološkom situacijom u Federaciji, posebno u Sarajevu, Mostaru i Tuzli. U ovom trenutku dogovori o konačnim mjerama, prijedlozima i naredbama još traju, a sutra ćemo na stolu imati nove naredbe i preporuke, “Možemo reći da smo nezadovoljni epidemiološkom situacijom u Federaciji, posebno u Sarajevu, Mostaru i Tuzli. U ovom trenutku dogovori o konačnim mjerama, prijedlozima i naredbama još traju, a sutra ćemo na stolu imati nove naredbe i preporuke, “zaključio je Pehar,zaključio je Pehar,