Njih svije su bile nerazdvojne jer su živjele jedna pored druge u Novom Sadu. Također je Lepa Brena bila velika podrška Dari na početku njene karijere, pa je zatim sve puklo!

Breni je počelo da smeta nekulturno ponašanje Dare, a više je puta znala da kaže kako Darino ponašanje nije damski i kako bi trebala da popravi vokabular.

Najveći vrhunac je bio kada je Dara rekla kako je Lepa Brena iskopirala na jednom koncertu 2018. godine.

Zatim je tada Lepoj Breni pukao film i zatvorila vrata Lepoj Breni u Grandu, oni joj nisu više htjeli da budu podrška i da joj izdaju album. Dara je morala da ide u druge izdavačke kuće.

Brena nije osoba koja je sklona skandalima, već se ona samo povuće i prezire ljude od kojih je digla ruke. Pa je ovaj put tako bilo sa Darom, ona je za nju “mrtva”.

“Šta će mi ta glupača”– rekla je Lepa Brena.