O vezama paravojnih formacija i države nema mnogo tragova u dokumentima državne bezbjednosti , ali su vojne službe pratile i bilježile sve. Posebno su bile zainteresovane za djelovanje komandataSrpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana.

 

Naime, o ovome svjedoče dokumenta u Haškom tribunalu koja su isplivala tokom suđenja Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Među njima je nađeno i nekoliko spisa i o Arkanu. Tako se u jednom dokumentu koji nosi naziv „Neka razmatranja u vezi djelovanja Arkana”, navodi da njegovo djelovanje „nema značajnije vojničke domete” i da je „postao medijska zvijezda naprosto zato što je narodu bio potreban narodni melem na ljutu ranu”.

” On je to iskoristio tako što je vlastite ciljeve vješto uklopio u ciljeve narodnog srpskog ustanka” ‒ navodi KOS u jednom od dokumenata.

 

Dalje kažu da je „višeslojna pojava to što se njegova jedinica pojavljuje samo u odabranim mjestima”.

Prvo, takvo ponašanje može biti plod rata kao ekonomskog interesa, i drugo, Arkan je prisutan tek onoliko koliko je potrebno za jačanje njegove medijske pozicije u društvu. Iz ove teze je moguće izvući logičan zaključak – da je Arkanova vojna jedinica temelj šireg projekta nasilne borbe za vlast “‒ procjenjuje KOS.