Kako je svima poznato danas se obilježava Dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu , a prije 77 godina je završena Beogradska operacija koja je okončana okupacijom glavnog grafa dugog 1.287 dana. Tada je beograd postao tada je postao vojni, politički i administrativni centar nove Jugoslavije.

 

Međutim, ono što mnogi danas ne zaboravljaju je prvi govor Josipa Broza Tita u oslobođenju Beograda. Josip Broz Tito je tada riječima opisao da među svim narodima Jugoslavije, Srbi treba da ponesu najveći mogući teret i da krenu u oslobađanje ostatka teritorije.

 

Tito je svojim govoriom smatrao da su Srbi od svih naroda u bivšoj Jugoslaviji jedan od najvećih boraca “Ulice Beograde zalivene krvlju sviju naroda Jugoslavije, zalivene su i krvlju herojima Crvene armije. Sada je vaš zadatak i zadatak svih ostalih boraca, naročito sinova Srbije, da oslobode preostali dio naše namučene zemlje”, rekao je Tito tada.