Osobe rođene u ovim znacima ne znaju da zadrže ništa za sebe pa će rado otkriti svima vaše tajne.

 

Blizanci

Blizancima je komunikacija jako važna i naglašena. Oni vole sve da znaju: šta, kada, gdje. Nije im strano da vještom komunikacijom čak i podmetnu nekoga ako im smeta na njihovom putu. Nisu zli ali imaju tu crtu da naprave dobru komunikacionu “papazjaniju”. To su oni ljudi koji u koletivu ili u društvu uvijek sve znaju i od njih potiče svaka komunikacija, odnosno trač.

 

Strijelac

S obzirom da odaju utisak povjerljive osobe, strijelčevima ljudi sami prilaze i govore im svoje tajne. Međutim, problem nastaje kada Strijelac kao po običaju samo izusti neku informaciju potpuno ne razmišljajući ko je tu, da li smije to da kaže, i šta je uopšte rekao.  Na taj način Strijelac da informaciju potpuno nesvjesno i tako počinje trač od njegovih riječi. E onda kreće pakao kod njega kada shvati šta je reko, ali i tada da bi se opravdao opet priča, i opet kaže nešto što ne treba, i tako u krug.