U ponedeljak se na sjednici Kriznog štaba razmatrao prijedlog da se uvede jednosedmični lockdown u cijeloj Srbiji. Što bi značilo da bi samo poneki objakat radio.

 

Naime, radile bi samo objekti zza prehranu, apoteke i benzinske pumpe. Naravno tojoš nije sigurno jer imaonih koji se protive jer je država već u ekonomskoj krizi tako da bis e situacija pogoršala kao i probleme firmi i svih privrednka. PRedloženo je da se država ne zatvara na sedam danaa, nego da se to učini preko vikenda , osim apoteka, a radnim danima bi svi normalno radili, ali sa skraćenim radnim vremenom do 18 sati. Predsjednik srbije isto smatra da nije potrebno da se uvodi ponovno vanredno stanje.

 

Nekoliko dana prije dr. Kon je rekao da sesituacija pogoršala i naglasio je da se to ne bi tebalo da ignoriše, jer samo situacija u Beograduje katastrofa. “Ostajemo pri našem stavu da zatvaranje kafića i restorana nema alternativu. Jasno nam je da bi to trebalo da traje najmanje dve-tri sedmice.” , pa je dodao kako su svi svjesni da iz mnogih razloga to neće biti izvodivo, ali je još naglasio “Svako smanjenje kontakata koje onemogućava okupljanja sada mnogo znači.”– rekao je doktor Kon.