Njemačka je uvijek glasila kao jedina zemlja u Evropi kojaa imaa najbolje uslove za rad, bar što se tiče ljudi sa Blakana. Zna se vrlo dobro da je još od 70 ih godina prošloga vijeka, ova zemlja jako cijenila radnike sa ovih područja, i da su za to bili i više nego dobro plaćeni.

Krize koje potresu svijet imaju uticaja na šire aspekte života velikog dijela populacije. Prošla godina je donijela velike katastrofe za cijelu planetu, pa tako da se cijela zemlja bori da se izbori sa pandemijom koja je zahvatila sve sektore država, pa i usporile u određenom trenutku i zakočile bilo kakav ekonomski rast. Mnogi biznisi su prestali sa radom kada je nastupio lockdown, pa je došlo do napuštanja radnika iz raznih razloga, a glavni je bio zbog nemogućeg postizanja zarade i nemogućnost plaćanja radnika.

 

Vrijeme će da pokaže da li je to bilo pošteno ili ne, ali je činjenica da se povećao broj nezaposlenih.

Ova kriza će također da utiče na ekonmske migracije, do neki dan su migracije bile poželjne u mnogim državama jer su se mnoge suočavale i sa prirodnom depopulacijom, ali i ova pandemija je nastavila da smanjuje populaciju svih država, ali također povećava broj nezaposlenih u državama. Svi su oni postali višak radne snage.

Ako uzmemo u obzir posljedice uzrokovane pandemijom koronavirusa u Njemačkoj ili Austriji, može se vidjeti koliko će se smanjiti potreba za radnom snagom iz balkanskih država. Sada je Njemačku zahvatila recesija koja nije do sada nikad zapamćena od drugog svjetskog rata. U Njamačkoj je stopa nezaposlenih porasla od  0,7% do 5,8 %, a tržište rada je osakaćeno zabranam kontakata. Austrija ima još veći rast broja nezaposlenih za 58% u odnosu na prošlu godinu, a u Njemačkoj je broj porastao za 19% u odnosu na broj stanovnika.