Razne biljke vezuju i razna vjerovanja, Navodno , određene donose blagostanje i sreću i imaju ljekovita svojstva dok druge mogu da donesu nesreću. Naime, opšte je poznato da si hrast i dren biljke koje su simbol zdravlja , dok pojedino drveće prati prilično zastrašujuće lehende i mitove.

Prema vjerovanju starih Slovena, određene biljke su zle, pa nikako ne bi trebalo gajiti u blizini porodičnog doma.

 

Bagrem

Bagrem, prema vejrovanju, nije dobro drvo i ne bi trebalo da bude blizu kuće. Takođe su ga zvali i “nerod” (“bez roda”), a kalemljenje ovog drveta su smatrali skrnavljenjem.

 

 

Orah

Riječ je o drvetu koje je izazivalo veliko poštovanje, ali i strah kod naših starih. Vjerovalo se da nije dobro imati orah u blizini kuće, kako zbog žila koje mogu da sruše dom, tako i zbog sjenke koja pada na kuću, a za koju se vjerovalo da predviđa smrt. Slično, nije dobro sjediti u hladovini orahovog drveta.

 

Breza

Slično, Srbi vjeruju da je Isus razapet na krstu od brezovog drveta i zato je riječ o još jednom ukletnom drvetu. Plodovi se nikada ne jedu svježi, a samo drvo se ne siječe, niti se njime loži vatra. Ko bi odsjekao “brekinju”, kažu stari, razbolio bi se, ukočio ili naprasno umro.