Kod vlaha sve dokraja 19 i 20 vijeka postojala je tradicionalna narodni običaj otkopavanje mrtvih. Ovo se posebno radilo kada umre neka mlada osoba , djevojka ili mladić.

 

Naime, nakon pogreba kada prođe 40 dana, odbina pokojika bi došla na groblje, otkopala bi grob i izvadila kovčeg. Oni su to obavljali u doba kada se sunce rađa, a uspravili bi kovčeg ili sanduk, skidali poklopac i bijelom maramo bi prebrisali pokojnika. Zatim bi njegovo lice okrenuli prema suncu da ga obasjaju sunčevi zraci. Nakon što bi sunce primilo pokojnika ponovno bi ga pokopali i tog istog dana bi porodica priredila sve pogrebne obrede kako da je prvi put sahranjen. Ovo se ovijalo u užem krugu poridce i zato se o ovome rijetko zna.

 

Jedan istraživač Aleksandar imao je priliku da upozna Milicu koja danas živi u porodičnoj kući i koja je otkopala svog sina. Danas Milica je slabog zdravlja i živi sama jer joj je muž preminuo, a u sobi gdje provodi najviše vremena na zidovima se nalaze slike njenog pokojnog sina, slike iz njegovog života i slike sa njegove sahrane.