Već sedam mjeseci koronavirus hara zemljom i niko nije u stanju da razmisli da će se život svesti na ovo danas. Korona nam je dala vrijeme da razmislimo o sitnicama koje su nam bile prije nebitne a sada smo ih počeli da cijenimo. Naš život se sada skroz promijenio i ne izlazimo iz kuće bez maske.

Mnogo veći broj je pomislio da nije moguće izračunati tačan datum kada će ovaj virus nestati, ali srbijanski stručnjak priznati matematičar je došao do rezultata kada bi mogao doći kraj koronavirusa. Ovaj stručnjak je izračunao da bi drugi talas virusa mogao završiti 9. septembra. On je koristio Gausovo krivu kako bi izračunao kraj pandemije.