Svi smo svjesni da je sada došlo vrijeme kada su se stvari promjenile, koje su sada normalne prije nisu bile, a kako možemo vidjeti da su ranija pravila isto tako u današnje vrijeme bila diskriminirajuća. Ono što je sigurno Da se vremena mijenjanju.

Također tome doprinosi i knjiga “Ilustrativni bonton” koju je izdao Brano Ivković 1963. godine, pa kada pogledamo u tu knjigu i vidimo razna pravila ponašanja, a neke stvari koje možemo vidjeti tamo kažemo da su zatucane kao ni da se većina tih pravila ne koristi sada.

U vodu knjige piše da se pravila moraju poštovati na ulici kao i zajednici, pa ni da život ne bi bio nelagodan u zajednici. Knjiga kreće sa laganim stvarima, kao što je slučaj sa zijevanjem, a autor to kaže da bi se trebalo izvesti sa šakama na ustima ali je u ovoj knjizi navedeno i održavanje higijene.

Pravila su se odnosila i na goste koji se nisu javili, navodi se da je to kršenje bontona ako bi došli nekom nenajavljeni pa da je riječ i o najbližem prijatelju .

Jedan poseban dio psotoji a to je kako se ponašati kod svoje kuće, a to da je za muškarca dozvoljeno da hoda u pidžami, a ženi nije dopušteno po bontonu da hoda sa viklerima ili sa rašćupanom kosom, pa se preporučuje da žene mnogo češće idu na frizure..

Koji je vaš komentar na ova pravila? Pišite nam