Često ne pazimo šta jedemo, gledamo da prođemo jeftinije i da nešto lakše spremimo.

Ne obraćamo pažnju na to da možda ti proizvodi sadrže mnoštvo štetnih materija koje mogu biti opasne po naše zdravlje. Kada kupujete namirnice, obratite pažnju na porijeklo, sastav, proizvođača. Treba da znate sastojke koje ulaze u iste jer mnogi od tih sastojaka su opasni.

Uzećemo jedan banalan primjer proizvoda kojeg mnogi koriste. Npr. obične žvake su veoma opasne. Sadrže razne emulgatore, te aspartam koji je povezan sa epileptičnim napadima, te bolestima srca. Ipak, mnogi ne mogu da zamisle dan bez te žvake.

Postoje još neki proizvodi koje svakodnevno koristimo, a nisu zdravi, Sadrže dosta emulgatora, aditiva, boja. To sve ubija ono zdravo što bismo imali u tim proizvodima. Ono što često koristimo jeste konzervirana hrana jer je tu hranu najlakše napraviti.

Ipak, ona sadrži dosta štetnih materija kako bi mogla da stoji. Jedna od tih materija je i bisfenol-A (BPA), koja se nalazi u unutrašnjosti ambalaže i onda je sa hranom unosimo u organizam. Ova hemikalija šteti hormonskoj ravnoteži, remeti nove estrogena, a pored toga dovodi do oštećenja sa crijevima. Pored toga, dovodi do brojni reproduktivnih problema, kao i problema sa neplodnošću. Povezana je sa srčanim problemima.