Bil Gejts ima cilj da zaustavi klimatku promjenu ispuštanjem tona praha u stratosferu.. Ovu incijativu finansira privatni donatori a sa njima je i Gejts ovo bi trebalo da bude prvi pokušaj da se zaustave sve klimatske promjene tako što bi se sunce zatamnilo. Naučnici će pokušati da ispuste prah krede nadajući se da će stvoriti suncobran koji će odbiti sunčeve zrake te ih preusmjeriti u svemir i spriječe pretjerano zatopljenje.

 

Naučnici ovog ljeta planiraju da u svemir lansiraju veliki balon koji nosi dva kilograma praha krede, i njega će raspršiti iznad švedskog grada Koruna. Poslije toga će naučnici da nadgledaju kako se kreda ponaša u atmosferi, a ovo će da pomogne oko nekih drugih tstiranja da bi se vidjelo da li će povećanje količine krede da poboljša klimatskih promjena.

 

Jedan od naučnika za medije izjavio: ”Naučnici koji stoje iza projekta inspirisani su erupcijom vulkana 1991. godine na Filipinima. Tada je planina Pinatubo oslobodila ogroman oblak pepela koji je sadržao milione čestica sumpor-dioksida, koji su se zatim grupisale u kapljice sumporne kiseline koje su bile u vazduhu duže od godinu dana zaklanjajući sunčeve zrake. Naučnici tvrde da je temperatura na globalnom nivou zbog toga pala za 0,5 stepeni Celzijusa.”

 

 

Ser Dejvid King sa Univerziteta u Kmbridžu: ” Tu bi tehniku trebalo zabraniti, jer bi mogla biti pogubna po vremenske prilike na načine koje niko ne može da predvidi.”, on smatra da podatke o potencijalnom efektu tkzv suncobrana treba prikupljati drugim tehnikama. Dejvid Kejt je rekao „Iz moje perspektive, ozbiljno istraživanje o tome koji su njegovi rizici i koliko bi to moglo da funkcioniše, pruža sljedećoj generaciji bolje informacije za donošenje odluke”, i on smatra da je projekat mogao d akupi još malo vremena dok se ne pokuša nači neko rješenje za klimatkse promjene.