Veliki broj djevojčica ali i dječaka nisu dovoljno upučeni odnosno nisu dovoljno edukovani pa nezreli stupaju u spolne odnose. Naime, nisu edukovani o zaštiti te kada se može seksualno stupiti u odnose sa osobom suprotinog spola. Tokom proteklih sedmica urađena je velika statistika za područje Srbije, gdje je zabilježeno jako veliki broj neželjenih trudnoća i to sve ispod 18 godina.

 

Naime , prema ovoj statistici do februara 2021. godine u Srbiji je zabilježeno 16.222 neželjene trudnoće, čak 91% trudnoća je prekinuto abortusom, a samo 9% je ostavilo dijete. Doktori čim prime djevojku koja je maloljetna i koja je u drugom stanju, odmah pozovu njihove roditelje, i onda donose zajedničku odluku.

U 9% spadaju djevojke romske populacije koje ostave trudnoću do kraja ali ima i drugih djevojki koje odluče da rode i prekinu svoje školovanje.